Бидний зорилго

Нийгмийн эерэг сурах орчинг бий болгож түүгээрээ дамжуулан ёс зүй болон төлөвшлийн өндөр суурьтай хариуцлагатай удирдагчдыг бэлтгэн гаргах

Бидний алсын хараа

Шударга, ил тод, ёс зүйтэй орчинг бий болгон шалгарсан бодит үр дүнд хүрэх үйл ажиллагааг гадаад орчны өөрчлөлтөд нийцүүлж явуулах, оюутан сурагчдын урт хугацааны амжилтад нөлөөлөхүйц сайн холбоог бэхжүүлэх, хүний нөөц бололцоогоор хангах


Бидний тухай

Бидний тухай

Бидний тухай

Good Foundation Forming нь 2021 онд байгуулагдсан. Монголдоо хамгийн анх Америкийн, Калифорн мужийн Лос Анжелес хотод байрлах “International American University” буюу “Олон Улсын Америкийн Их Сургууль”-тай хамтран сургалт дэмжих төв байгуулж Монголоосоо, гэрээсээ АНУ-н боловсрол эзэмшиж, АНУ-н дипломтой төгсөх боломж олгож байгаа юм. Энэ боломж нь зөвхөн гэрээсээ сурахаар хязгаарлагдахгүй Монгол дахь сургалтын баазаас хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл болон таныг амжилттай шаардагдах нөөц бололцоогоор хангах юм. Таны Виз гарсан тохиолдолд АНУ-руу шилжин суралцах, мэргэжлийн дадлага хийх, болон төгсөөд нэг жил ажиллах эрхийг олгож байгаагаараа давуу талтай. Та энэ хугацаандаа албан ёсны виз санал болгодог байгууллагад ажилд орвол оршин суух ногоон карт авах боломжтой.

Манай хөтөлбөрийн гол зорилго нь орон зайнаас үл хамааран хямд төлбөрөөр АНУ-н боловсрол эзэмшүүлэх, Ёс Зүйтэй мэргэжлийн өндөр ур чадвартай удирдагчдыг бэлдэхэд оршино. Та Бакалавр, Магистр, Докторын зэрэгт “Бизнесийн Удирдлага”, “Бизнесийн удирдлага-бизнес аналитик”, “Бизнесийн удирдлага- Зочид буудал, Аялал жуулчлалын удирдлага”, “Бизнесийн удирдлага-Хүний нөөц”, “Бизнесийн удирдлага- Нягтлан Бодох Бүртгэл” болон “Бизнесийн удирдлага-Мэдээллийн Менежмент” гэсэн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой. Мөн манай төв “Америкийн Нэгдсэн Улс” руу болон таны хүссэн улс орон руу зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх, Тайвань, Хятад улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрт зуучилж байна. Та мэргэжлийн багш нараас зөвлөгөө авч өөрийн хүссэн сургуульдаа элсэн суралцах боломжтой.

Бид таны хүссэн мэргэжлийн дагуу сургуулиудыг санал болгоно. Бидний 2 дахь үйлчилгээ бол бизнесийн зөвлөгөө үзүүлэх юм. Банк, санхүү, нягтлан болон хуулийн мэргэжлийн өндөр ур чадвар туршлагатай багаас бүрдсэн баг танд болон танай байгууллагад хэрэгтэй зөвлөгөөгөөр хангана. Түүнчлэн бид АНУ-д бизнесээ өргөтгөх хүсэлтэй НӨАТ төлөгч байгууллагат салбараа нээх, эсвэл АНУ-д шинээр бизнесээ эхлүүлэх хүсэлтэй хувь хүмүүст хэрхэн зөвлөгөө өгч холбох үйлчилгээ үзүүлж байна.

Манай байгууллагын дагалдах үйлчилгээ нь Англи хэлний сургалтын төв. Манай багш нар нь АНУ, Канад орнуудад суралцсан IELTS, TOEFL -н шалгалтаа өөрсдөө өгч тэнцсэн туршлагатай багш нар учраас таны гадаадад суралцахад болон өдөр тутмын амьдралд тань хэрэг болох Англи хэлийг эзэмшихэд тань бодит тусламж болж чадна.

Good Foundation Forming нь 2021 онд байгуулагдсан. Монголдоо хамгийн анх Америкийн, Калифорн мужийн Лос Анжелес хотод байрлах “International American University” буюу “Олон Улсын Америкийн Их Сургууль”-тай хамтран сургалт дэмжих төв байгуулж Монголоосоо, гэрээсээ АНУ-н боловсрол эзэмшиж, АНУ-н дипломтой төгсөх боломж олгож байгаа юм. Энэ боломж нь зөвхөн гэрээсээ сурахаар хязгаарлагдахгүй Монгол дахь сургалтын баазаас хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл болон таныг амжилттай шаардагдах нөөц бололцоогоор хангах юм. Таны Виз гарсан тохиолдолд АНУ-руу шилжин суралцах, мэргэжлийн дадлага хийх, болон төгсөөд нэг жил ажиллах эрхийг олгож байгаагаараа давуу талтай. Та энэ хугацаандаа албан ёсны виз санал болгодог байгууллагад ажилд орвол оршин суух ногоон карт авах боломжтой.

Манай хөтөлбөрийн гол зорилго нь орон зайнаас үл хамааран хямд төлбөрөөр АНУ-н боловсрол эзэмшүүлэх, Ёс Зүйтэй мэргэжлийн өндөр ур чадвартай удирдагчдыг бэлдэхэд оршино. Та Бакалавр, Магистр, Докторын зэрэгт “Бизнесийн Удирдлага”, “Бизнесийн удирдлага-бизнес аналитик”, “Бизнесийн удирдлага- Зочид буудал, Аялал жуулчлалын удирдлага”, “Бизнесийн удирдлага-Хүний нөөц”, “Бизнесийн удирдлага- Нягтлан Бодох Бүртгэл” болон “Бизнесийн удирдлага-Мэдээллийн Менежмент” гэсэн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой. Мөн манай төв “Америкийн Нэгдсэн Улс” руу болон таны хүссэн улс орон руу зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх, Тайвань, Хятад улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрт зуучилж байна. Та мэргэжлийн багш нараас зөвлөгөө авч өөрийн хүссэн сургуульдаа элсэн суралцах боломжтой.

Бид таны хүссэн мэргэжлийн дагуу сургуулиудыг санал болгоно. Бидний 2 дахь үйлчилгээ бол бизнесийн зөвлөгөө үзүүлэх юм. Банк, санхүү, нягтлан болон хуулийн мэргэжлийн өндөр ур чадвар туршлагатай багаас бүрдсэн баг танд болон танай байгууллагад хэрэгтэй зөвлөгөөгөөр хангана. Түүнчлэн бид АНУ-д бизнесээ өргөтгөх хүсэлтэй НӨАТ төлөгч байгууллагат салбараа нээх, эсвэл АНУ-д шинээр бизнесээ эхлүүлэх хүсэлтэй хувь хүмүүст хэрхэн зөвлөгөө өгч холбох үйлчилгээ үзүүлж байна.

Манай байгууллагын дагалдах үйлчилгээ нь Англи хэлний сургалтын төв. Манай багш нар нь АНУ, Канад орнуудад суралцсан IELTS, TOEFL -н шалгалтаа өөрсдөө өгч тэнцсэн туршлагатай багш нар учраас таны гадаадад суралцахад болон өдөр тутмын амьдралд тань хэрэг болох Англи хэлийг эзэмшихэд тань бодит тусламж болж чадна.

Good Foundation Forming нь 2021 онд байгуулагдсан. Монголдоо хамгийн анх Америкийн, Калифорн мужийн Лос Анжелес хотод байрлах “International American University” буюу “Олон Улсын Америкийн Их Сургууль”-тай хамтран сургалт дэмжих төв байгуулж Монголоосоо, гэрээсээ АНУ-н боловсрол эзэмшиж, АНУ-н дипломтой төгсөх боломж олгож байгаа юм. Энэ боломж нь зөвхөн гэрээсээ сурахаар хязгаарлагдахгүй Монгол дахь сургалтын баазаас хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл болон таныг амжилттай шаардагдах нөөц бололцоогоор хангах юм. Таны Виз гарсан тохиолдолд АНУ-руу шилжин суралцах, мэргэжлийн дадлага хийх, болон төгсөөд нэг жил ажиллах эрхийг олгож байгаагаараа давуу талтай. Та энэ хугацаандаа албан ёсны виз санал болгодог байгууллагад ажилд орвол оршин суух ногоон карт авах боломжтой.

Манай хөтөлбөрийн гол зорилго нь орон зайнаас үл хамааран хямд төлбөрөөр АНУ-н боловсрол эзэмшүүлэх, Ёс Зүйтэй мэргэжлийн өндөр ур чадвартай удирдагчдыг бэлдэхэд оршино. Та Бакалавр, Магистр, Докторын зэрэгт “Бизнесийн Удирдлага”, “Бизнесийн удирдлага-бизнес аналитик”, “Бизнесийн удирдлага- Зочид буудал, Аялал жуулчлалын удирдлага”, “Бизнесийн удирдлага-Хүний нөөц”, “Бизнесийн удирдлага- Нягтлан Бодох Бүртгэл” болон “Бизнесийн удирдлага-Мэдээллийн Менежмент” гэсэн чиглэлүүдээс сонгон суралцах боломжтой. Мөн манай төв “Америкийн Нэгдсэн Улс” руу болон таны хүссэн улс орон руу зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх, Тайвань, Хятад улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрт зуучилж байна. Та мэргэжлийн багш нараас зөвлөгөө авч өөрийн хүссэн сургуульдаа элсэн суралцах боломжтой.

Бид таны хүссэн мэргэжлийн дагуу сургуулиудыг санал болгоно. Бидний 2 дахь үйлчилгээ бол бизнесийн зөвлөгөө үзүүлэх юм. Банк, санхүү, нягтлан болон хуулийн мэргэжлийн өндөр ур чадвар туршлагатай багаас бүрдсэн баг танд болон танай байгууллагад хэрэгтэй зөвлөгөөгөөр хангана. Түүнчлэн бид АНУ-д бизнесээ өргөтгөх хүсэлтэй НӨАТ төлөгч байгууллагат салбараа нээх, эсвэл АНУ-д шинээр бизнесээ эхлүүлэх хүсэлтэй хувь хүмүүст хэрхэн зөвлөгөө өгч холбох үйлчилгээ үзүүлж байна.

Манай байгууллагын дагалдах үйлчилгээ нь Англи хэлний сургалтын төв. Манай багш нар нь АНУ, Канад орнуудад суралцсан IELTS, TOEFL -н шалгалтаа өөрсдөө өгч тэнцсэн туршлагатай багш нар учраас таны гадаадад суралцахад болон өдөр тутмын амьдралд тань хэрэг болох Англи хэлийг эзэмшихэд тань бодит тусламж болж чадна.